Zatory płatnicze to jedna z przyczyn problemów finansowych firm. Powodem najczęściej są niesolidni kontrahenci, którzy zalegają z zapłatą faktur. Odzyskiwanie pieniędzy na własną rękę sprawia niejednemu przedsiębiorcy problem, dlatego decydują się oni zlecić windykację kancelariom windykacyjnym. Sprawdź, jak wybrać najlepszą.

Kancelaria windykacyjna - co to jest?

Obecnie wierzyciele mają do dyspozycji co najmniej kilka sposobów na odzyskanie należności od dłużnika. Najczęściej wybór pada na firmę windykacyjną lub kancelarię windykacyjną, i słusznie, ponieważ samodzielne ściąganie długów cechuje się słabą skutecznością, dużym stresem i czasochłonnością.

Zacznijmy jednak o wyjaśnienia sobie, co to jest windykacja. Otóż jest to zbiór czynności prawnych lub polubownych, które mają skłonić dłużnika do spłaty długu na rzecz swojego wierzyciela.

W tym artykule uwagę poświęcimy właśnie kancelariom windykacyjnym, oraz podpowiemy, na co zwracać uwagę przy dokonywaniu wyboru.

Kancelaria windykacyjna jest specjalistyczną firmą, która zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem długu na zlecenie wierzyciela, z zastosowaniem do tego celu wszelkich dostępnych środków prawnych.

Jej głównym zadaniem jest pomoc w wyegzekwowaniu od dłużnika zapłaty, która należy się jego wierzycielowi.

Kancelarie windykacyjne zatrudniają prawników, zwanych również windykatorami czy negocjatorami, w zależności od roli, którą aktualnie pełnią.

Jak działa kancelaria windykacyjna?

Tak jak wspominaliśmy, kancelarie windykacyjne oferują pomoc w odzyskiwaniu długów, wykorzystując metody i środki prawne.

Usługi te realizowane są na zlecenie wierzyciela, który chciałby w sposób szybki i skuteczny dochodzić swoich roszczeń.

Windykacja należności przeprowadzana z pomocą kancelarii windykacyjnej może przyjmować następujące formy:

  • windykacja polubowna, np. podejmowanie rozmów z dłużnikiem, przypomnienie o zaległościach w spłacie, negocjacje, wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty);
  • windykacja sądowa, która dąży do uzyskania tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
  • windykacja komornicza, która obejmuje m.in. prowadzenie nadzoru nad egzekucją komorniczą;
  • windykacja karna, toczona wobec tzw. dłużników trudnych, dopuszczających się oszustw oraz celowego unikania zapłaty.

Każdy z etapów następuje po sobie, co oznacza, że pierwszym krokiem będzie poinformowanie dłużnika o posiadanych zobowiązaniach, które należy spłacić. Prawnicy podejmują kontakt pisemny, a także telefoniczny czy bezpośredni, przekazując zadłużonemu warunki spłaty wraz z terminem płatności. Nierzadko wysyłają również wezwanie do zapłaty.

Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od uregulowania zaległej kwoty, sprawa zazwyczaj trafia na drogę postępowania sądowego. W przypadku niezadowalających rezultatów, do pracy przystępuje komornik sądowy, który ma prawo przeprowadzić egzekucję z majątku dłużnika.

Na co zwracać uwagę przy wyborze kancelarii windykacyjnej?

Korzyści płynące ze współpracy z kancelarią windykacyjną są liczne. Jednak, aby wybrać mądrze, należy kierować się kilkoma istotnymi czynnikami. A oto niektóre z nich:

  • wysoka skuteczność — dobra kancelaria windykacyjna charakteryzuje się przede wszystkim dużą skutecznością,
  • szeroki zakres oferowanych usług — warto zwrócić uwagę na to, czy dana kancelaria windykacyjna oprócz windykacji zadłużenia, oferuje swoim klientom szereg dodatkowych aktywności, np. usługi detektywistyczne, przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, windykacja terenowa czy sprzedaż i skup wierzytelności,
  • szybkość i sprawność działania — profesjonalne kancelarie windykacyjne, najczęściej działają szybko i bardzo sprawnie. W ramach windykacji polubownej wysyłają m.in. przedsądowe wezwania, nie poświęcając zbyt wiele czasu na bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem. To może być korzystne rozwiązanie dla wierzycieli, dla których czas jest ważny,
  • stały kontakt — niewątpliwą zaletą są rozbudowane działy obsługi klienta, którymi dysponują niektóre kancelarie prawne. Dzięki stałemu kontaktowi można szybko otrzymać odpowiedzi na pytania oraz uzyskać niezbędne informacje o przebiegu danej sprawy,
  • brak zaliczek lub wynagrodzenia z góry — coraz więcej kancelarii windykacyjnych rozlicza się na zasadzie tzw. success fee. Znaczy to tyle, że wynagrodzenie dla kancelarii uzależnione jest od ostatecznych wyników, czyli opłata pobierana jest jedynie, gdy uda się odzyskać należność.

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii windykacyjnych?

Należy zacząć od tego, że korzystanie z usług kancelarii tego typu jest doskonałą opcją zarówno dla wierzycieli posiadających stosunkowo małą kwotę do odzyskania, jak i tych większych.

Od niedawna można skorzystać z windykacji online, która daje możliwość współpracy z kancelarią windykacyjną bez wychodzenia z domu.

Wybierając podmiot zewnętrzny mamy niemalże zagwarantowane, iż nad całym procesem czuwać będą wykwalifikowani i kompetentni pracownicy, a cała procedura zostanie przeprowadzona z dbałością o relację dłużnik-wierzyciel.