“Frankowicze”, czyli osoby które głównie w latach 2003-2011 zaciągnęły kredyty waloryzowane, to smakowity kąsek dla kancelarii. Duże zainteresowanie tematem pozwania banków spowodowało, że na rynku pojawiło się wielu specjalistów oferujących pomoc dla Frankowiczów. Któremu powierzyć prowadzenie sporu z bankiem?

Frankowicze szukają pomocy u prawników

Biuro Informacji Kredytowej podało, że liczba kredytowych rachunków w CHF, które zostało zaciągniętych na zakup nieruchomości, nieustannie się zmniejsza. W grudniu 2018 porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ubyło ponad 25 tys. tego rodzaju rachunków. Nie podano jednak informacji, w jakim stopniu za ten ubytek zadłużenia “odpowiadają” kredyty we frankach spłacone, a w jakim wierzytelności oddane do windykacji.

rachunki kredytowe

Generalnie, w spłacie jest jeszcze blisko 470 tys. kredytów w szwajcarskiej walucie. Okazuje się, że Frankowicze coraz częściej pomocy w wyjściu z kredytowej pułapki (spowodowanej wzrostem kursu waluty) szukają w kancelariach prawnych. Trudno się dziwić, bo systematycznie rozszerza się lista pozytywnych dla kredytobiorców prawomocnych wyroków sądów. Można domagać się zwrotu nadpłaconych rat, składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego czy nawet unieważnienia umowy.

Sprawdź opinie

Wybierając kancelarię do prowadzenia sprawy frankowej warto zasięgnąć opinii nie tylko od znajomych, ale i także w Internecie. Wiele kancelarii posiada swój profil na Google. Oprócz podstawowych informacji o firmie, czyli nr telefonu, godzin otwarcia, adresu strony internetowej czy trasy dojazdu są właśnie także opinie wystawiane przez klientów.

wizytówka
opinie google
adres google

Źródło: google.pl

Opinie o danej kancelarii można znaleźć również w innych miejscach w internecie, np. na profilu kancelarii na Facebooku, na portalu PanaromaFirm.pl czy na forach internetowych.

Poproś o referencje

Referencje są dosyć ważne, bo podkreślają czy kancelaria adwokacka ma doświadczenie w prowadzeniu danej sprawy. W przypadku sporów z bankiem dot. kredytu we frankach szwajcarskich trudno jednak o rekomendacje, bo procesy sądowe w zdecydowanej większości jeszcze się toczą i zapewne jeszcze długo będą.

wybór kancelarii frankowej

Źródło: materiały własne redakcji

Przejrzyj www

Warto też przejrzeć stronę internetową kancelarii. Można tutaj znaleźć szereg istotnych informacji o pracownikach kancelarii, ich specjalizacjach, doświadczeniu, ofercie usług prawnych, czy innych szczegółów dot. działalności kancelarii. Standardem staje się również prowadzenie bloga firmowego. Dzięki temu można się zorientować czy faktycznie dana kancelaria adwokacka ma wiedzę z danych zagadnień prawnych.

Lokalizacja

Lokalizacja nie stanowi żadnej przeszkody w świadczeniu usług prawnych nie tylko dla tzw. Frankowiczów, ale i w ogóle. Obecne środki komunikacji umożliwiają bezpośredni, szybki kontakt oraz obsługę klientów z całej Polski. To gdzie swoją siedzibą ma dana kancelaria nie ma zatem większego znaczenia.

Obsługa klientów

Wybierając kancelarię prawną warto zwrócić uwagę na to, do jakich klientów są skierowane świadczone przez nią usługi prawne. Najlepiej, jeśli dana kancelaria adwokacka specjalizuje się w obsłudze B2C, czyli klientów indywidualnych.

Istotnym parametrem jest także szybkość kontaktu. Można to w bardzo prosty sposób sprawdzić - zostawiając na stronie internetowej kancelarii czy profilu na portalu społecznościowym prośbę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Standardem jest już obsługa klienta w ciągu 48h od momentu pozostawienia danych kontaktowych.

Kredyt we frankach - pozytywne wyroki sądów

Z miesiąca na miesiąc przybywa korzystnych dla Frankowiczów orzeczeń sądowych. Batalia osób, które zaciągnęły kredyty z bankiem trwa jednak niestety bardzo długo - co najmniej 2 lata. Niewiele kancelarii może zatem pochwalić się korzystnymi dla ich klientów prawomocnymi wyrokami dot. umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do CHF.

Honorarium kancelarii prawnej

Istotnym aspektem przy wyborze kancelarii jest cena za usługi prawne. Warto jednak mieć na uwadze, że nawet wysokie koszty wynajęcia prawnika nie będą gwarantować, że sprawa frankowa zostanie wygrana. Dobrze jest zebrać kilka ofert, porównać i wybrać tą najbardziej korzystną.

Obecnie wiele kancelarii proponuje bezpłatną, wstępną analizę umowy kredytowej. Na tym etapie sprawdza się czy dana umowa zawiera klauzule abuzywne, a w przypadku ich wykrycia szacuje się wysokość roszczeń o jaką można walczyć z bankiem. Precyzyjne wyliczenia odbywają się po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów kredytowych.

Zdecydowana większość kancelarii frankowych pobiera tzw. opłatę wstępną oraz wynagrodzenie za tzw. success fee. Pierwsza opłata jest płatna przed złożeniem pierwszego pisma procesowego, a jej wysokość waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Z kolei druga opłata jest pobierana tylko w przypadku uzyskania pozytywnego dla kredytobiorcy orzeczenia sądu albo zawarcia z bankiem ugody. Wysokość takiego wynagrodzenia wynosi przeważnie od 10 do 30 procent wartości uzyskanych w wyniku postępowania korzyści. Z reguły im wyższa opłata wstępna, tym później niższy procent od wygranej.

Wielkość kancelarii

Kancelarie prawne mają różne wielkości. Na rynku prawniczym można spotkać się zarówno z kancelarią jednoosobową, jak i korporację. Sprawy dot. kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka nie należą do spraw najłatwiejszych. Dlatego warto się zastanowić nad większą kancelarią, która będzie mogła do naszej sprawy przydzielić nie pojedynczego prawnika, a cały zespół specjalistów.