Jak powstał nasz ranking?

Sprawdź jak obliczana jest końcowa ocena dla każdej firmy uwzględnionej w naszym rankingu

Zasady rankingu opierają się na wiarygodności danego portalu i ilości pozostawionych tam ocen. Dzięki opisanemu poniżej algorytmowi możliwe jest obliczenie, która z kancelarii wypada najlepiej.

1. Zbieramy opinie na temat firm uwzględnionych w rankingu z różnych portali internetowych.

logo Facebooka logo Google logo Panorama Firm

2. Dla każdego portalu wyliczamy średnią ważoną z opinii, które zostały zebrane. Średnia liczona jest wg wzoru:

sr_wazona
 • H - współczynnik wiarygodności
 • X - podstawa logarytmu

3. Normalizujemy oceny cząstkowe (oceny dla portali) do przedziału [1,10] poprzez ich liniową transformację wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana_v2

4. Wyliczamy ocenę końcową wg wzoru:

sr_arytmetyczna

5. Normalizujemy wynik do przedziału [1,10] poprzez liniową transformację ocen końcowych wg wzoru:

sr_arytmetyczna_znormalizowana
 • OK_MAX - maksymalna ocena końcowa uzyskana w rankingu
 • OK_MIN - minimanlna ocena końcowa uzyskana w rankingu
 • N_MAX - przyjęta nowa maksymalna wartość (10)
 • N_MIN - przyjęta nowa minimalna wartość (1)

6. Przyjęte wartości:

 • H - 1.1
 • X - 10
 • WAGA GOOGLE - 3
 • WAGA FACEBOOK - 3
 • WAGA PANORAMA FIRM - 1
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI GOOGLE - 50
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI FACEBOOK - 50
 • WYMAGANA LICZBA OCEN DO WIARYGODNOŚCI PANORAMA FIRM - 1